•  

  Dell EMC Data Protection Suite Family

  • Dell EMC Data Protection Suite Family uľahčuje zvoliť si z možností dátovej ochrany. Umožňuje prístup k najlepším riešeniam replikácie, zálohovania a archivácie tak, aby produkt vyhovoval vašim špecifickým potrebám.

  • Produkt Dell EMC Data Protection Suite Family je postavený na predných softwarových riešeniach v odbore a poskytuje komplexnú, jednoduchú a flexibilnú ochranu dát.

  • PREDSTAVOVANÉ PRODUKTY

Prečo zvoliť rodinu produktov Data Protection Suite

  • Industry-Leading Data Protection Software Vedúci software pre ochranu dát v odbore

   Využíva najlepšie riešenie Dell EMC pre replikáciu, snímky, zálohovanie a archiváciu

  • Comprehensive Yet Simple Komplexný, ale jednoduchý

   Poskytuje kompletnú ochranu a je postavený na najpopulárnejších prípadoch použitia

  • Data Protection Everywhere Ochrana dát všade

   Zahŕňa všetky modely spotreby a chráni dáta v celom kontinuu

  • Cloud-Enabled Možnosť cloudu

   Umožňuje bezpečné a efektívne zálohovanie do cloudu a dlhodobé uchovávanie v cloude

  • Investment Protection Ochrana investícií

   Kombinujte v čase podľa toho, ako sa dáta rozrastajú a ako sa vyvíja prostredie

  • Flexible Flexibilný

   Kombinujte a zlučujte software kedykoľvek tak, aby bol nasadený medzi fyzickým a virtuálnym prostredím podľa toho, ako sa menia požiadavky