• POWEREDGE MX7000

   

  Modulárne rackové šasi pre kinetickú infraštruktúru PowerEdge MX

  Model PowerEdge MX7000 je jedinečne navrhnutý tak, aby podporoval nové procesorové technológie, nové typy ukladacieho priestoru a vývoj topológie Fabric aj vo vzdialenejšej budúcnosti. Okrem toho poskytuje základ prostredí zameraných na softvér.

  • Modulárne šasi pre PowerEdge MX, ktoré je ideálne pre softvérovo definované datacentrum
  • Architektúra s možnosťou rozšírenia podporuje škálovateľnú prácu v sieti s viacerými šasi, ako aj technológie mikroprocesorov, ukladacieho priestoru a topológie Fabric budúcnosti
  • Komplexná správa OpenManage Enterprise Modular Edition (pre systémy)

  Dynamické prispôsobenie podľa aktuálnych potrieb

  Model PowerEdge MX7000 poskytuje elastické výpočtové a ukladacie zdroje prepojené pomocou inteligentnej vstupno-výstupnej topológie Fabric. Inovatívny dizajn tohto šasi zabezpečí plynulý prechod na najmodernejšie technológie. Okrem toho je k dispozícii rozšírenie podľa požiadaviek rozvíjajúcich sa aplikácií.

  • Flexibilná modulárna skriňa 7U s ôsmimi slotmi prístupnými spredu podporuje výpočtový sled s 2 soketmi s jednoduchou šírkou alebo 4 soketmi s dvojitou šírkou a 12 Gb/s sled ukladacieho priestoru s jednoduchou šírkou
  • Nízka latencia, cenovo výhodné vstupno-výstupné možnosti štandardu 25 Gb Ethernet, 12 Gb SAS a 32 Gb optického kanála
  • Tri vstupno-výstupné sieťové topológie Fabric (dve viacúčelové a jedna pre ukladací priestor, každá s redundantnými modulmi)
  • Škálovateľná architektúra topológie Fabric na prácu v sieti až s 10 šasi
  • Garantovaná podpora niekoľkých budúcich generácií mikroarchitektúr serverových procesorov

  Efektívnejšia činnosť tímov a rýchlejšia prevádzka

  PowerEdge MX7000 zahŕňa komplexný integrovaný nástroj Dell EMC OpenManage Enterprise Modular Edition na správu systémov, ktorý poskytuje najdôležitejšie funkcie softvéru OpenManage Enterprise na správu v rámci šasi pre celé prostredie. Ide o spoločný bod spravovania výpočtových operácií, ukladacieho priestoru a siete. K dispozícii je možnosť nasadiť a monitorovať viaceré šasi súčasne, sprístupniť zmeny a šablóny rýchlejšie a zabezpečiť integráciu s nástrojmi iných dodávateľov.

  • Metodológia prevádzkovej šablóny a komplexné rozhranie OpenManage RESTful API založené na technológii Redfish
  • Flexibilná integrovaná dotyková obrazovka LCD, bezdrôtové a tradičné možnosti obnovenia správy pri zlyhaní
  • Vzdialený prístup k serverom pomocou aplikácie OpenManage Mobile a novej funkcie Quick Sync 2
  • Rovnako ako v prípade všetkých serverov PowerEdge vstavaný radič Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) 9 s radičom Lifecycle Controller (LC) bez potreby agenta

  Ochrana infraštruktúry a investícií

  Infraštruktúra PowerEdge MX obsahuje integrované funkcie zabezpečenia hardvéru a systému s vrstvou dôkladnej ochrany a rýchlym zisťovaním na účely zotavenia v prípade narušenia. Architektúra kybernetickej odolnosti sa vzťahuje na každú zo súčastí vrátane vstavaného firmvéru, uložených údajov, operačného systému, periférnych zariadení a interných operácií správy.

  • Model SDL (Security Development Lifecycle) so zabezpečením ako integrálnou súčasťou návrhu celkovej infraštruktúry a zohľadnením požiadaviek počas celého životného cyklu
  • Výkonné rozhrania API iDRAC, ako napríklad WS-Man alebo RESTful API (v súlade so štandardmi Redfish), na automatizované nasadenie funkcií zabezpečenia hardvéru
  • Súlad s kľúčovými odvetvovými štandardmi kryptografie a zabezpečenia, napríklad NIST SP800147B a UEFI Secure Boot

  Špecifikácia PowerEdge MX740c

  Ďalšie informácie nájdete na adrese DellEMC.com/PowerEdge

  Kompletné technologické riešenia IT a obchodné riešenia, ktoré pracujú pre vás, zjednodušia vaše IT procesy, znížia vám náklady a eliminujú neefektívnosť. Môžete sa spoľahnúť, že kompletné riešenia od spoločnosti Dell maximalizujú výkon a dostupnosť. Podnikové riešenia a služby od spoločnosti Dell, ktoré potvrdili vedúcu pozíciu v oblasti serverov, ukladacieho priestoru a sietí, prinášajú inovácie na každej úrovni. Ak hľadáte spôsob, ako ušetriť, alebo chcete zvýšiť prevádzkovú efektivitu, služby Dell Financial Services™ ponúkajú rozmanité možnosti jednoduchého a cenovo dostupného nadobudnutia nových technológií. Ďalšie informácie vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Dell.